Gợi ý đầu tư
Tư vấn đã lưu
Quan tâm
Đăng nhập

Sự kiện Khởi công xây dựng vành đai 3.5 [Văn Giang]

Các dự án ảnh hưởng bởi sự kiện

Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire
Ecopark
The Lines Ecopark
Thủy Tiên Sky Villas
Trust City
Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire
Ecopark
The Lines Ecopark
Thủy Tiên Sky Villas
Trust City

Street View Pegman ControlPegman is on top of the MapStreet View Pegman Control
Google
Map data ©2022
Map data ©2022

Anh/chị vui lòng đăng nhập để xem vị trí sự kiện

Thời gian diễn ra sự kiện dự tính:

01/01/2025

Thời gian diễn ra sự kiện thực tế:

Đang cập nhật

Vị trí

Huyện Văn Giang - Hưng Yên

Mô tả về sự kiện

Ngày 28/9 vừa qua, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Đối với lĩnh vực giao thông, vận tải, tỉnh mời đầu tư 9 dự án với tổng mức đầu tư 5.358 tỷ đồng. 


Trong đó, dự án có quy mô lớn nhất là đường Vành đai 3,5 vùng Thủ đô Hà Nội đi qua huyện Văn Giang và Văn Lâm, diện tích đất sử dụng dự kiến 22,5 ha, tổng mức đầu tư 2.913 tỷ đồng.


Tuyến đường có tổng chiều dài dự kiến 7,37 km, mặt cắt ngang 30,5 m, được thực hiện theo phương thức BOT.


Nguồn: https://vietnammoi.vn/hung-yen-tim-nha-dau-tu-lam-duong-vanh-dai-35-gan-3000-ty-dong-20211005075211028.htm

Các sản phẩm có thể được tăng giá bởi sự kiện này

Hàng nhượng lại

Sản phẩm dự án

38.4%

Lợi nhuận tiềm năng

7.5

Điểm

Điểm an toàn pháp lý

9

Điểm

Điểm an toàn tài chính

7.8

Điểm

Điểm chất lượng vị trí giao thông

wrapper
icon

4

Chất lượng nhà & tiện ích tooltip icon

Đánh giá chất lượng sản phẩm BĐS do các chuyên gia BĐS của Homeet đưa ra dựa trên các thông tin được cung cấp bởi chủ đầu tư.

4.9 tỷ

47.5 triệu/m2

103.1m2

Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Hàng nhượng lại

Sản phẩm dự án

38.3%

Lợi nhuận tiềm năng

7.5

Điểm

Điểm an toàn pháp lý

9

Điểm

Điểm an toàn tài chính

7.8

Điểm

Điểm chất lượng vị trí giao thông

wrapper
icon

4

Chất lượng nhà & tiện ích tooltip icon

Đánh giá chất lượng sản phẩm BĐS do các chuyên gia BĐS của Homeet đưa ra dựa trên các thông tin được cung cấp bởi chủ đầu tư.

3.1 tỷ

45 triệu/m2

69m2

Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Hàng nhượng lại

Sản phẩm dự án

38.3%

Lợi nhuận tiềm năng

7.5

Điểm

Điểm an toàn pháp lý

9

Điểm

Điểm an toàn tài chính

7.8

Điểm

Điểm chất lượng vị trí giao thông

wrapper
icon

4

Chất lượng nhà & tiện ích tooltip icon

Đánh giá chất lượng sản phẩm BĐS do các chuyên gia BĐS của Homeet đưa ra dựa trên các thông tin được cung cấp bởi chủ đầu tư.

3.5 tỷ

46.6 triệu/m2

74.6m2

Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Hàng nhượng lại

Sản phẩm dự án

38.3%

Lợi nhuận tiềm năng

7.5

Điểm

Điểm an toàn pháp lý

9

Điểm

Điểm an toàn tài chính

7.8

Điểm

Điểm chất lượng vị trí giao thông

wrapper
icon

4

Chất lượng nhà & tiện ích tooltip icon

Đánh giá chất lượng sản phẩm BĐS do các chuyên gia BĐS của Homeet đưa ra dựa trên các thông tin được cung cấp bởi chủ đầu tư.

3.6 tỷ

44.5 triệu/m2

80.4m2

Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Hàng nhượng lại

Sản phẩm dự án

38.3%

Lợi nhuận tiềm năng

7.5

Điểm

Điểm an toàn pháp lý

9

Điểm

Điểm an toàn tài chính

7.8

Điểm

Điểm chất lượng vị trí giao thông

wrapper
icon

4

Chất lượng nhà & tiện ích tooltip icon

Đánh giá chất lượng sản phẩm BĐS do các chuyên gia BĐS của Homeet đưa ra dựa trên các thông tin được cung cấp bởi chủ đầu tư.

4 tỷ

46 triệu/m2

87.4m2

Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Hàng nhượng lại

Sản phẩm dự án

38.3%

Lợi nhuận tiềm năng

7.5

Điểm

Điểm an toàn pháp lý

9

Điểm

Điểm an toàn tài chính

7.8

Điểm

Điểm chất lượng vị trí giao thông

wrapper
icon

4

Chất lượng nhà & tiện ích tooltip icon

Đánh giá chất lượng sản phẩm BĐS do các chuyên gia BĐS của Homeet đưa ra dựa trên các thông tin được cung cấp bởi chủ đầu tư.

2.6 tỷ

45 triệu/m2

57.4m2

Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Hàng nhượng lại

Sản phẩm dự án

38.3%

Lợi nhuận tiềm năng

7.5

Điểm

Điểm an toàn pháp lý

9

Điểm

Điểm an toàn tài chính

7.8

Điểm

Điểm chất lượng vị trí giao thông

wrapper
icon

4

Chất lượng nhà & tiện ích tooltip icon

Đánh giá chất lượng sản phẩm BĐS do các chuyên gia BĐS của Homeet đưa ra dựa trên các thông tin được cung cấp bởi chủ đầu tư.

2.2 tỷ

45.6 triệu/m2

49m2

Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Đang mở bán

Sản phẩm dự án

38.3%

Lợi nhuận tiềm năng

7.5

Điểm

Điểm an toàn pháp lý

9

Điểm

Điểm an toàn tài chính

7.8

Điểm

Điểm chất lượng vị trí giao thông

wrapper
icon

4

Chất lượng nhà & tiện ích tooltip icon

Đánh giá chất lượng sản phẩm BĐS do các chuyên gia BĐS của Homeet đưa ra dựa trên các thông tin được cung cấp bởi chủ đầu tư.

1.7 tỷ

52.3 triệu/m2

32.8m2

Huyện Văn Giang, Hưng Yên