Homeet - Nền tảng tư vấn đầu tư BĐS thông minh bằng công nghệ

banner
AI

Homeet

Nền tảng công nghệ đầu tiên kết hợp

Sức mạnh trí tuệ nhân tạo (AI)

Dữ liệu lớn
(Big data)

Kiến thức của các chuyên gia BĐS

Để tư vấn và đưa ra các BĐS phù hợp nhất dành cho bạn.

Homeet

Đánh giá BĐS dựa trên các tiêu chí

Lợi nhuận tiềm năng

Lợi nhuận
tiềm năng

Điểm an toàn pháp lý

Điểm an toàn pháp lý

Điểm an toàn tài chính

Điểm an toàn
tài chính

Điểm chất lượng vị trí giao thông

Điểm chất lượng vị trí giao thông

Chất lượng nhà & tiện ích

Chất lượng nhà & tiện ích

Dự đoán lợi nhuận tiềm năng

Homeet có thể

Dự đoán lợi nhuận tiềm năng trong 5 năm tiếp theo

image

Homeet cho biết và đánh giá

Các sự kiện hạ tầng làm tăng giá BĐS